На Прощаване

March 7, 2008 at 5:04 am (Размишления)

– Тръгваш ли?

– Тръгвам. Не си ли ми свикнал вече, толкова пъти си тръгвам? Просто отнема малко време докато се реши да си тръгне човек за последно. И все пак… Имаше и по-лесни начини да ми кажеш, че трябва. За всички нас имаше. По-рано. Или ти го направи, аз просто отказвах да слушам… You saw us always clearer than me, how we were never…

“In good old times, remember my friend
Moon was so bright and so close to us, sometimes–

One cloudy day we both lost the game
We drifted so far and away
Nothing is quite as cruel as a child
Sometimes we break the unbreakable, sometimes…”

Advertisement

Permalink Leave a Comment